Ook dit jaar organiseerde de Dorpsraad weer een open dag bij bedrijven en wel op zaterdag 24 augustus jl.. Dit keer gingen we op bezoek bij Boerderij Ondersteboven en vervolgens naar het Gemaal Kampen (beter bekend als ’t Nieuwe Gemaal) in het kader van 60 jaar herdenking Watersnood 1953.

De middag begint om 13.30 uur bij Boerderij Ondersteboven, waar we door Annie en Arnold worden ontvangen met een kopje koffie of thee met zelfgebakken marmercake (een combi van vanille en chocola). Annie vertelt uitgebreid dat het uiteindelijke doel van de onderneming (een vorm van verbrede landbouw) is om de 100 jaar oude schuur te behoeden voor afbraak en de boerderij om te toveren tot een openbare plek waar eenieder
zich thuis voelt. De naam zit hem niet in het typische vlinderdak van het uit 1967 daterende woonhuis, maar in de dakconstructie van de schuur, die omgedraaid (ondersteboven) erg op een ark lijkt. De ark staat voor een nieuw begin en dat typeert de terugkeer van Annie en Arnold na 35 jaar naar de geboorteplaats Ossenisse. De boerderij is Annies geboortegrond en Arnold is geboren op Lageweg 37; ze leerden elkaar kennen op de oude kleuterschool aan de Lageweg, nu woonhuis van de familie Verassel. Het bestemmingsplan van de boerderij is tot op Provinciaal nivo omgezet voor een geïntegreerd concept van Boerderijterras, Bed & Breakfast en Welkomboerderij voor jong en oud.
De authentieke schuur met Franse kap heeft een heuse metamorfose doorstaan met name door veel zelfwerkzaamheid van Annie en Arnold en herbergt inmiddels twee logeerkamers met de prachtige namen “In d’n juin” en “In d’n terf”. De eerste is een gecombineerde zit-slaapkamer met stapelbed voor twee personen en de tweede wordt door Arnold een boerensuite genoemd met een aparte zit- en slaapkamer. Beide kamers maken gebruik van een aparte douche- en toiletruimte. De oude kalverstal is verworden tot een ontbijtzaal is nostalgische stijl met allemaal oude spulletjes uit grootmoeders tijd. In de schuur heeft Arnold de voormalige kluis opnieuw opgebouwd, waar vroeger de knechten sliepen. Hoewel de schuur nog slechts voor de helft in oude stijl is teruggebracht zitten de twee nog vol ideeën voor de toekomst. Ook het bloemplukveld achter de schuur, waar je voor 2 euro 50 een hele bos bloemen kunt plukken, staat prachtig in de kleuren. De moeite van een bezoekje waard. Je kunt ze ook bereiken langs het oude kerkenpad via de ingang aan de Langeweg, ongeveer 200 meter voor de megastallen. Ze zijn tussen Pasen en de Herfstvakantie in principe dagelijks geopend als het tenminste mooi weer is, maar bij twijfel kun je bij voorkeur eerst even bellen, ook omdat Annie graag wat lekkers op tafel heeft voor de bezoekers van het
terras.

Om 15.30 uur worden we verwacht bij het Gemaal Campen waar Harrie de Bruijker ons een kijkje geeft achter de schermen van het Gemaal dat normaliter voor het publiek gesloten is. Het Gemaal, dat grotendeels op afstand wordt beheerd regelt de afwatering van maar liefst 14.000 hectare land in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Het beslaat de polders die rond de woonkernen Kloosterzande, Vogelwaarde, Ossenisse, Lamswaarde en Terhole liggen. Er komen verschillende polderpeilen voor, variërend van N.A.P. + 0,90 m tot – 2,20 m. Deze verschillende polderpeilen worden in stand gehouden door beweegbare en vaste stuwen. In de zomer wordt er een hoger gemiddeld peil aangehouden dan in de winter. In de winter is het peil gemiddeld 20 cm lager. Met twee motoren wordt de waterstand in de polders op peil gehouden. Het Gemaal is in de 60-er jaren van de vorige eeuw gebouwd met twee enorme dieselmotoren. Sinds eind vorige eeuw, toen één van de motoren door waterslag met een gigantische klap tot stilstand kwam,
voert een elektromotor de boventoon.
Het Gemaal Campen heeft een capaciteit van ca. 700 m³ per minuut. Deze grote capaciteit is nodig, omdat 1 mm neerslag neerkomt op 1 liter per m². Per ha is dat een hoeveelheid van 10.000 liter water die weggepompt dient te worden om het waterpeil op de juiste hoogte te houden. Het gemaal is voorzien van twee Stork schroefcentrifugaalpompen met een betonnen
slakkenhuis. De pompwaaiers hebben een diameter van 1,66 m en hebben een toerental van 157 omwentelingen per minuut.
Het weggepompte water wordt afgevoerd via twee perskokers die gemaakt zijn van gewapend beton en een lengte hebben van 90 m. De instroomopeningen van de perskokers hebben een breedte van 6 m en de uitstroomopeningen zijn 3,5 m breed.
De persleidingen kruisen de dijk met een zgn. ‘kattenrug’. Dat wil zeggen dat het geen rechte kokers zijn, maar dat ze voorzien zijn van een kromming, die in het dijklichaam het hoogste punt bereikt. Omdat de persleidingen met een kattenrug de zeedijk kruisen, dient er in de kokers tijdens het malen een vacuüm te heersen, zodat er een hevelwerking ontstaat. Voor dit doel is een elektrische vacuüminstallatie aangebracht die bestaat uit twee grote vacuümpompen. Ter waarborging van de zeedijk zijn de perskokers voorzien van twee terugslagkleppen bij de uitstroomopening. Harrie vertelt dat zo’n zware terugslagklep eens uit haar scharnieren enkele tientallen meters richting Schelde weggeblazen werd. Er kwam er kraan met lange giek aan te pas om het gevaarte weer op zijn plaats te hijsen. Harrie laat ons ook de benedenverdiepingen zien. Er zijn vier ondergrondse tanks die elk een inhoud hebben van 50.000 liter. Dit is voldoende om het gemaal 1½ jaar in bedrijf te houden. Tevens is het gemaal voorzien van een noodstroomaggregaat van 20 KVA, zodat de stroomvoorziening onder alle omstandigheden gewaarborgd is. Regelmatig komt het voor dat er zich kroos en aangedreven voorwerpen ophopen voor de instroomopeningen van de persleiding. Dit wordt verwijderd met behulp van een automatisch werkende krooshekreinigingsinstallatie. Om de opvoerhoogte zoveel mogelijk te beperken en het afgevoerde polderwater de gewenste stroomrichting te geven is door het voorliggend schor een uitwateringsgeul gebaggerd over een lengte van 300 m. Oorspronkelijk had deze geul een bodemdiepte van N.A.P. – 1,1 m, echter door de stromende werking van het afgevoerde polderwater heeft deze geul zich verder verdiept. Het geheel ziet er erg betrouwbaar uit en Harrie vertelt ons ook dat zelfs aan de glasaal wordt gedacht om die weer een kans in de polders te geven.
We sluiten af om ongeveer 17 uur. Al met al een prachtige middag, terwijl het weer toch een beetje te wensen overliet vandaag. Via deze weg bedanken we Boerderij Ondersteboven en het Gemaal Campen voor de gastvrijheid en eigen wijsheden die ons zijn bijgebracht.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s