Literatuur en Cultuur

Eens per maand (in de maanden januari tot april) organiseert café 't Schallemaaj een mooie literatuuravond, genaamd Zeeuws Klankboek. Deze avond wordt omlijst met live muziek.

Regelmatig zijn er culturele activiteiten op verschillende locaties die hieronder geplaatst worden.