Dorpshart

Banner Dorpshart

De werkgroep dorpshart is een organisatie overstijgende groep die is opgericht om het dorpshart van Ossenisse een nieuw gezicht te geven. De groep wordt geleid door mensen uit de besturen van Hof ter Nesse en de Dorpsraad.

Met verschillende samenstellingen in leden (en een kleine vaste kern) probeert de groep het proces steeds weer een stadium verder te krijgen met behulp van de deskundigheid van de diverse dorpsgenoten en externe partners.

Ossenisse-Zeedorp

Hartje zomer aan Knuitersoek

Voor veel mensen is de zomer de mooiste tijd van het jaar. Het graan staat te wuiven in de Snisser polders en vaak is het heerlijk op de strandjes. Er is volop leven in de brouwerij; de toeristen die Ossenisse bezoeken, brengen dat teweeg.

Geweldig om met vrijwilligers te kunnen helpen bij het bestraten van het pleintje. Na 1 week is het resultaat als op de foto. Volgende week maakt de aannemer het werk af.
Dan kan de werkgroep Dorpshart zich gaan bezinnen over de volgende stap, de inrichting met pergola's, meubels en beplanting.
Bedankt voor alle hulp!

Op maandag 17 juli start firma de Bokx met het aanbrengen van bestrating op het Dorpsplein. De voorbereidingen zijn gedaan en nu zijn er elke dag 2 vrijwilligers nodig die een dag of dagdeel willen helpen. Het gaat om 'opperen' aanleveren van klinkers, vegen en allerlei 'hand-en-spandiensten'. Wie kan een deel van zijn/haar tijd investeren? Je kunt je opgeven bij Ineke Elbers (0114 68 1931) of Arga Moree, zodat de stratenmakers steeds hulp hebben.
Gerard Mangnus coördineert de werkzaamheden.
Hopelijk lukt het ons opnieuw om een prachtig pleintje te realiseren.
Help jij mee?

zie ook het facebook event

Om een idee te geven hoe het nieuwe pleintje van ons Dorpshart er straks uit komt te zien, is hier een schetsje.
Na een succesvolle Klus en Kuisdag, met medewerking van vrijwilligers en de gemeente Hulst is het oude pleintje gesloopt en bouwklaar gemaakt.
Inmiddels is er een opdracht verstrekt aan de aannemer die naar verwachting in week 29 en 30 de bestrating zal gaan leggen. Hierbij is het nodig om mee te werken met vrijwilligers, om binnen het budget te blijven. Iedereen die een paar uur kan vrijmaken is zeer welkom. Elke dag is er zo'n twee man of vrouw nodig om te 'opperen' en hand en spandiensten te leveren. Opgeven kan alvast bij Ineke Elbers (0114 68 1931) die een rooster zal maken. Meer informatie zal volgen en op onze facebookpagina staat steeds alle actuele informatie. Samen staan we weer voor de uitdaging om er een prachtig plein van te maken.