Dorpshart

Banner Dorpshart

De werkgroep dorpshart is een organisatie overstijgende groep die is opgericht om het dorpshart van Ossenisse een nieuw gezicht te geven. De groep wordt geleid door mensen uit de besturen van Hof ter Nesse en de Dorpsraad.

Met verschillende samenstellingen in leden (en een kleine vaste kern) probeert de groep het proces steeds weer een stadium verder te krijgen met behulp van de deskundigheid van de diverse dorpsgenoten en externe partners.

Artikel in Jouw Dow pagina 8 over het investeren in de regio. Met name over de drie speeltoestellen die door Dow zijn geschonken aan het Dorpshart.
Jouw Dow artikel Ossenisse

Melodie: Van verre gekomen (Ambras)
Tekst: Anita Valckx

 

Zijje gheboren op de Snis, of weunde al een tijdsjen ´ier, 
Verblijfd ´ier op de camping of komd´ier voor ouw plezier.
Genieten van ´n fietstocht of un wandeling naar ´t strand,
iederêên è toch mee Snis un êêl sterken band.

Het dorpshuis en de dorpsraad hebben op 16 juni 2014 gezamenlijk een inloopavond georganiseerd om op een aantal lopende kwesties toelichting te kunnen geven en reacties te ontvangen.

Op de georganiseerde inloopavond is er meegedacht over de plaats van de Veoliabus, over het plaatsen van de verlichtingspunten van het dorpshart en de speeltoestellen van Dow. Bij d’Ossekoppenloop werd druk gesproken over de organisatie. Ook zijn er mensen bereid gevonden de opening van het dorpshart te organiseren.

Rabobank vrijwilligers Dorpshart (Karma fotografie)Zaterdag 17 mei 2014

Vandaag mochten we rekenen op een aantal Rabobank medewerkers die zich vrijwillig kwamen inzetten voor ons Dorpshart in wording. Om te beginnen kwamen ze al niet met lege handen: koffiekoeken voor in de pauze en twee haspels met tuinslang voor de onderhoudsploeg van het dorpshart.