Wat we niet nastreven:

  • zaaibedden met een en dezelfde plant.
  • gebruikt van kunstmest, fossiele brandstoffen (diesel, benzine, enz), genetisch gemanipuleerd materiaal.
  • financiële winst (alles wordt terug geïnvesteerd).