Alternatieve jaarvergadering

Samen eten en nadenken over de toekomst

Op 29 maart vond de jaarvergadering plaats. Dit keer in een andere opzet dan gebruikelijk. Het College van de Gemeente Hulst liet ons weten helaas verstek te moeten laten gaan vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. De werkgroep dorpshart benutte het moment om die dag een feestje met ons allen te vieren, want wij hebben de Kern met Pit-trofee voor Zeeland gewonnen.

Zo kwamen wij tot het concept van een Pizzaparty. Aansluitend de vergadering met een presentatie van Hulst voor Elkaar en een brainstormsessie over de toekomst van het dorpshuis. Wij hebben het officiële gedeelte, met allerlei zakelijke kwesties en inbreng van het college, waterschap en andere partijen, een jaar overgeslagen.

Het was een geslaagde avond: 78 bewoners, van jong tot oud en van zeer verschillende pluimage, waren aanwezig om het winnen van deze trofee met ons te vieren. Zo’n 40 mensen bleven daarna om samen na te denken over de toekomst van Hof ter Nesse. Men dacht enthousiast mee en er werden veel gele post-its op een blad geplakt. 5 vrijwilligers meldden zich aan om de uitkomsten te bekijken en een begin te maken voor het vervolg. Iedereen enorm bedankt voor de inzet om er een geslaagde avond van te maken.

Nieuwjaarsreceptie en NL-doet dagen

De nieuwjaarsreceptie in januari en de NL-doet dagen in maart waren in 2018 weer geslaagd. Tijdens de NL-doet dagen is het dorpshart lenteklaar gemaakt en zijn de bankjes voor het kerkhof geverfd en geplaatst. Dank aan iedereen die zich hiervoor ingezet heeft.