Sinds jaren doet Ossenisse-Zeedorp al het mogelijke om de zeedijk schoon te houden.
Dit door onder andere mee te doen aan de actie Schone Schelde, een initiatief van
Schoon Zeeland. Maar er zijn nog meer lokale initiatieven.

Men staat er vaak niet bij stil, maar minder zwerfafval is goed voor ons allemaal. Een omgeving zonder zwerfafval heeft allerlei positieve effecten. Een schone omgeving geeft een veiliger gevoel en mensen zijn er vriendelijker voor hun medemens.

Schone Schelde is een grensoverschrijdend project om op de dijk langs de Westerschelde 1 maal per jaar zwerfvuil op te ruimen, zowel in België als in Nederland. Sinds 2 jaar organiseert Jeroen van Loon deze dag. Via zijn werk komt hij veel in contact met natuurorganisaties die hem vroegen deze taak over te nemen van Robert Doedee. Dat doet hij met alle plezier, want een schone dijk is fijner voor iedereen. Koffie en thee regelen, veiligheidshesjes, vuilzakken en afvalgrijpers en natuurlijk vrijwilligers. Helaas was het weer dit jaar spelbreker, een dikke laag sneeuw. Er wordt een nieuwe datum gezocht.

Maar Jeroen is niet de enige die graag de omgeving schoon houdt, vorig jaar is Zara Jansen gestart met zomeravondwandelingen langs de dijk met het doel om vuil op te ruimen. En zij is zeker van plan deze in 2018 opnieuw te organiseren.

Verder is er Liesbeth de Bruijn die de taak op zich heeft genomen om de vuilbak bij het perkje op Schulpenhoek regelmatig te legen. Toen dit perkje in juli 2016 feestelijk is geopend, heeft ze de deal gemaakt met de gemeente dat de gemeente een vuilbak zou plaatsen en Liesbeth die zou legen. Als Liesbeth niet kan neemt Betty Kooistra haar taak over. Dat het perkje met bankje met een mooi uitzicht over de Schelde zo gretig bezocht zou worden en de vuilbak dus zeker in de zomer snel vol is, kon ze toen nog niet weten. Ook niet van de sluikstort die ze regelmatig naast de bak treft. En dat de gemeente 2 jaar later het afvalbeleid zou wijzigen, kon ze ook niet weten. Al met al is er teveel afval om zelf via hun eigen containers te blijven afvoeren. In de zomer tot wel 2 zakken per week. Ze hoopt dat de gemeente de taak van haar over wil nemen.

Wil je op de hoogte blijven van geplande opruimacties en een handje helpen, de data worden aangekondigd op Snis, Onderlinge Communicatie op Facebook. Of neem contact op met Jeroen, Zara of Liesbeth.