Herstart werk: 15 mei

Het werk op de werf aan de Scheldedijk in Kreverhille ligt stil, maar het werk aan de radartoren niet!

Nu werkt men aan de fabricage van de prefab-onderdelen. In de planning hield men rekening met tijdelijk stilliggen van de werf. Want naast een omgevingsvergunning, moet men zich ook houden aan de Waterwet: Niet werken in de primaire waterkering tijdens het stormseizoen (1 oktober-1 april). De fundering is voor het stormseizoen gestort, zodat daarna de radartoren direct gebouwd kan worden. Volgens planning starten de volgende werkzaamheden op de werf medio mei. Eind augustus 2018 wordt de toren opgeleverd (bouwvak ingecalculeerd). Planning kan door omstandigheden wijzigen. De toren wordt zo’n 40 meter hoog vanaf de bovenzijde van de reeds bestaande fundering.

Geruchten dat de gestorte fundering niet geschikt is voor de radartoren, kloppen niet. Vergunning werd pas verleend toen duidelijk was, dat het ontwerp voldoet aan gewichts-, stabiliteits- en detailbereke ningen. Ook tijdens de uitvoering worden berekeningen overlegd. Geruchten zijn mogelijk ontstaan, doordat de bouw van de radar Grenspaal (Grensweg, Rilland) stilligt. De Vlaamse Overheid is hier opdrachtgever en zij hebben aangaande aanleveren van berekeningen een andere toetsing gedaan, waarmee de gemeente Reimerswaal niet akkoord kon gaan. Die berekeningen moeten opnieuw getoetst worden en dan kan ook daar verder worden gegaan met de bouw van de toren.