Een Kern met Pit!

We gaan zo’n 2 jaar terug in de tijd. De opening van het dorpshart is net achter de rug. Als aanvankelijke initiatiefnemer had de dorpsraad, mede in verband met eigendom van de grond, samenwerking gezocht met Hof ter Nesse en lokale deskundigen, van waaruit ‘werkgroep dorpshart’ ontstond. Het pleintje rondom ’de brievenbus’ had ook nog een opknapbeurt nodig. Van het oorspronkelijke plan bleef dus een stukje liggen. Oftewel fase 2 van het dorpshart zou nog een vervolg moeten krijgen. Wie had daar nu nog energie, tijd of financiën voor?

Onze dorpsraad/werkgroep dorpshart bleek echter onvermoeibaar. Waar ligt de kracht om een dergelijk project weer voor elkaar te krijgen? Daar waar in onze omgeving vele dorps- en wijkraden er geen gat in zien om zelf veel te gaan doen, vaak wachten op gemeentes en instanties, wordt op de Snis fase 2 gewoon vervolgd. Het geheim: Kom met een goed (onderhouds-)plan, een positieve houding, zorg voor professionele tekeningen bij connecties en ga in gesprek met de gemeente. Aanbellen aan de deur of je misschien een paar uur over hebt om te helpen, fondsen aanschrijven en probeer een partnerschap aan te gaan met instanties. Niet voor niets wordt in deze tijd van vergrijzing en afstand, door de Hulster politiek ons Ossenisse als een voorbeeld genoemd.

We hebben een dorpsraad met pit! Vooral ook omdat er verder gedacht wordt dan alleen aan een stoeptegel, maar er steeds ook een achterliggende gedachte is om de vele (soms nieuwe) bewoners bij elkaar te brengen en iets te doen. Met als resultaat gezamenlijk opknappen van je dorp! Vele tientallen vrijwilligers waren in de weer om te laten zien, dat wij ook allemaal een bijdrage leveren aan een Kern met Pit! De gezamenlijke visie met de gemeente en de bereidwilligheid van ons allemaal, heeft er voor gezorgd dat de provinciale prijs naar de Snis is gegaan! Eén op de drie bewoners heeft een steentje bijgedragen, nieuwe contacten zijn gelegd.

De opbrengst van de gewonnen prijs van € 2500 werd meteen weer geïnvesteerd om bewoners bij elkaar te brengen en te bedanken voor de inzet met een gezamenlijke maaltijd, waarbij de onderlinge banden weer verder werden versterkt. In afwachting van de eerste zonnestralen zal het goed toeven zijn op onze vernieuwde ontmoetingsplaats op ons eigen dorpspleintje.

Help mee de landelijke prijs te winnen!

Op naar 9 juni wanneer we meedoen aan de landelijke verkiezing in Amersfoort. Dan kan namelijk de bronzen, zilveren of gouden pit worden gewonnen. Een deel van de stemming zal weer online zijn en telt mee voor het eindresultaat. Dus like en deel ons project op de sociale media!