Een warm dorp

Wij hebben alweer een paar prachtige maanden achter de rug. Niet alleen al wat heerlijk warme zonnige dagen, maar ook veel warme bijeenkomsten op het dorp.

Een warm dorp

Wij hebben alweer een paar prachtige maanden achter de rug. Niet alleen al wat heerlijk warme zonnige dagen, maar ook veel warme bijeenkomsten op het dorp.

De Nieuwjaarsreceptie in Hof ter Nesse werd goed bezocht en het gonsde er van de gezellige gesprekken. We hadden elkaar veel te vertellen. Vrijwilligers van de Dorpskeuken zorgden voor heerlijke hapjes.

Ons dorp sloot ook aan bij de actie Schone Schelde. Onder leiding van dorpsgenoot Jeroen van Loon ruimden 16 mensen het zwerfvuil van de dijken!

Carnaval werd gevierd, zoals gebruikelijk, het weekend erna. Voor het eerst werd er met een carnavalsbal gestart op de zaterdagavond. Wij namen jammer genoeg afscheid van Prinses Margaretha. Vijfentwintig jaar was zij het boegbeeld van d’Ossekoppen. Scherpe speeches en gevatte antwoorden tijdens de bijeenkomsten van de carnavalsraden; een goed voorbeeld in het feestvieren met aandacht voor ouderen en kinderen. Bedankt Greet voor jouw bijdrage! d'Ossekoppen zijn een inspirerend voorbeeld waarin ons kleine dorp groot is; denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. In goede samenwerking iets tot stand brengen.

Tijdens NLdoet is er ook dit jaar weer hard gewerkt aan het dorpshart. En iets later, omdat het aan zee wel erg hard waaide, ook op de dijk bij Knuitershoek.

Tijdens de jaarvergadering, die begon met een gezamenlijke pizzaparty, was die warmte ook duidelijk te merken. Er zijn veel mensen die elkaar kennen en elkaar wat te vertellen hebben.

Jaarvergadering dorpsraad

De aanpak van onder andere de Walenhoek werd besproken. Ossenisse staat niet op het meerjarig investeringsplan (MIP). Wethouder Depauw gaf aan te willen bekijken of wij in het plan een plaats kunnen krijgen. Het College zegt toe kleine aanpassingen, in overleg met de dorpsraad, te willen doen totdat het grondiger aangepakt kan worden.

Zwerfvuil: opnieuw is de wens om het hele jaar een afvalcontainer aan de dijk bij Zeedorp te hebben bij het College onder de aandacht gebracht. Het ophalen van het verzamelde vuil na de actie Schone Schelde zal volgend jaar beter verlopen. Als wij aangeven wanneer de actie is, wordt het zo snel mogelijk weggehaald.

Buitendijks natuurherstel: de heer Visser en mevrouw Geerts van de Provincie presenteerden hun plan voor werkzaamheden bij Kreverhille in het kader van het buitendijks natuurherstel. Op een boeiende wijze vertelden zij over hun werk, hoe zij rekening houden met allerlei factoren zoals getijden en stromingen en het gebied zo inrichten dat de natuur hersteld wordt.

Presentatie projecten en keuze voor een project: Er werden 3 projecten 1) Walenhoek, 2) Renovatie keuken en 3) Kiosk in het dorpshart gepresenteerd, die in aanmerking komen voor €5000 compensatie van Hedwigepolder. Deze €5000 gaat om een startkapitaal. Er zal nog meer geld gevonden moeten worden. De aanwezige inwoners kregen de kans hun voorkeur aan te geven. Iedereen kreeg 3 wasknijpers en mocht daarmee stemmen op de projecten. Hoewel verkeersveiligheid een hot item is in het dorp, kreeg de realisatie van een nieuwe keuken toch de meeste stemmen. Gevolgd door de Walenhoek en op de 3e plaats eindigde de kiosk. De Dorpsraad gaat met verschillende vrijwilligers aan de slag om de eerste 2 projecten verder uit te werken.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s