Ossenisse dorpslied 1945 tekst

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

lichtjestocht 2019De werkgroep Groeiactiviteiten was al goed bezig om binnen de beperkingen toch een mooie wandeling te organiseren. Er waren leuke ideëen, er werdt een oproep gedaan om glazen potjes en lichtjes te gaan sparen, maar toen kwam onverwacht de persconferentie die een lockdown aankondigde. In 'dit licht' hebben we als werkgroep besloten om de lichtjeswandeling van 27 december niet door te laten gaan.

Een gezamelijke wandeling vinden wij niet binnen de regels passen, zeker niet met oliebollen, glühwein of chocolademelk zoals we van plan waren. Wij vinden het enthousiastme bij veel mensen hartverwarmend en begrijpen ook de teleurstelling dat we de gezamenlijke tocht moeten annuleren.

De oproep om huis en tuin te versieren en verlichten juichen we van harte toe! Laten we er een warm feestelijk verlicht dorp van maken. Zo worden we uitgenodigd een wandeling te maken in deze donkere dagen, niet binnen een paar uur maar verspreid over een langere periode. Zo kunnen we allemaal ons steentje bijdragen tegen de verspreiding van het virus.

 

We wensen alle bewoners van Ossenisse-Zeedorp fijne feestdagen toe.

werkgroep groei activiteiten small

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Beste mensen,
Het coronavirus gaat op het moment erg hard rond in onze regio. We hebben dan ook besloten de Dorpskamer voorlopig niet door te laten gaan. Zo gauw het wel kan melden wij ons weer. Pas goed op jezelf en de ander.
Namens de Dorpskamer
GESLOTEN
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

De voorzitter van Hof ter Nesse, Gerard Mangnus, heeft met de gemeente overlegd welke gevolgen de nieuwe corona regels hebben voor de activiteiten in Hof ter Nesse.

De gemeente vindt het goed dat dorpshuizen openblijven ten behoeve van de sociale contacten in de dorpen. Echter ZONDER horecafunctie, d.w.z. dat de bar gesloten blijft en er geen alcohol wordt geschonken. Koffie/thee/water op tafels zetten tijdens activiteiten kan dus wel. Ook individuele sporten kunnen blijven doorgaan (sportscholen zijn tenslotte ook open).

Daarnaast geldt het dringende advies (conform de nieuwe corona-regels) om een mondkapje in dorpshuis Hof ter Nesse te gebruiken. Dit is immers een publieke binnenruimte.

Om duidelijkheid voor ieder te scheppen hierbij een overzicht.

Na overleg met instructeurs en organisatoren betekent het dat op:

Maandag

10:00 u Nordic Walking voorlopig niet start.

18.30 u  De Scheldestappers starten met een groepje van maximaal 4 personen, 10 minuten na elkaar

20.00 u Qigong doorgaat

Dinsdag

19.15 u Bodyfit doorgaat

Woensdag

20.00 u Country dansen niet doorgaat

Vrijdag

De Dorpskamer op de 2e en 4e vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur doorgaat.


Vanzelfsprekend is het verplicht dat we ons houden aan de volgende regels:

1,5 meter afstand

Max. 30 personen bijeen

Geen barfunctie/schenken van alcohol

Om 22.00 u sluit Hof ter Nesse

De overige bestaande corona huisregels blijven van kracht!                                                                                                                                                    

 

Mondkapje                                                                                                                                                                                                          
Er geldt een dringend advies om een mondkapje te gebruiken.  Als je zit kan het mondkapje af, sta je op dan ook mondkapje weer op. Maar net als in de sportschool kan het mondkapje tijdens het sporten indien gewenst af. 

Een en ander geldt tot er nieuwe strengere of soepelere maatregelen komen.

We houden u op de hoogte.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Voor de kust bij buurtschap Kreverhille is aannemer Van Oord voor Provincie Zeeland volop aan het werk voor een van de buitendijkse natuurherstelprojecten. Het uiteindelijke doel is dat de inham in de zandplaat (Platen van Ossenisse) zich vult met zand en voedselrijk slib, waardoor 37 hectare waardevolle getijdennatuur ontstaat.

In april en mei is het middenstuk van de Scharrendam over een lengte van honderdvijfentwintig meter met circa tweeënhalve meter verlaagd, waardoor de stroming van het water veranderdt. Vervolgens zijn in de verlaging vijf zinkstukken van geotextiel met daarop bundels van wilgentakken neergelegd. Daarop is een laag breuksteun aangebracht, zodat deze de bodem beschermt tegen de sterke stroming van het water en erosie.

Op dit moment is de aannemer bezig met het aanleggen van twee hoogwatervluchtplaatsen met grove breuksteen aan weerszijden van de verlaging. Deze hoogwatervluchtplaatsen hebben een lengte van circa 50 meter en een breedte van circa 55 meter vanaf de bodem. Tijdens hoog water zijn dit veilige plekken voor vogels om bijvoorbeeld uit te rusten.

De laatste stap is het plaatsen van een palenrij op de Platen van Ossenisse. Zoals het er nu naar uit ziet wordt deze gerealiseerd in juni 2021.

scharrendam 1 small scharrendam 2 small scharrendam 3 small

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s