Onder de vleugels van werkgroep Groeiactiviteiten Ossenisse-Zeedorp is vanaf de tweede helft van september tot en met april, twee keer in de maand de zg. Dorpskamer open.

De Dorpskamer is een ontmoetingsplek in Hof ter Nesse voor mensen wonend in en rond Ossenisse-Zeedorp en is geopend elke 2de en 4de vrijdag van de maand van 10 tot 12 uur. Er wordt (veel) gebabbeld en gelachen, geplaagd, gehaakt, gebreid, er zijn geregeld workshops, af en toe een korte lezing, er wordt iets lekkers gebakken door de bezoekers voor bij de koffie, de krant van de dag ligt op tafel etc. Kortom: een gezellige ontmoetingsplek.

Aangezien de vaste bezoekers gehecht zijn aan deze gezellige ochtenden menen we er goed aan te doen dit toch ook in de overige maanden aan te bieden. Ellie Suijker en Anny Peeters nemen vanaf mei tot en met september de honneurs waar en openen De Dorpskamer in Hof ter Nesse elke eerste vrijdag, inloop tussen 10 en 12 uur.

Dat wordt dus 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 september. Ieder is welkom.

Ter informatie:

vrijdag 24 maart maken we een Paasstuk, opgeven via Liesbeth 0620044447. Er zijn nog 4 plaatsen vrij.

vrijdag 14 april komt om half elf dorpsgenoot en wijkverpleegkundige Nicol de Waal vertellen over de mogelijkheden die er zijn om bij ziekte en voortschrijdende leeftijd thuis te blijven wonen mét zorg en wellicht aanvullende diensten.

Tot ziens.

dorpskamer 10 maart