Dat Ossenisse veel kwaliteiten herbergt is zichtbaar, maar nu worden ook de stemmen hoorbaar in een nieuw op te richten koor.
De eerste stappen hiervan zijn gezet en geïnformeerd is bij de bewoners wie er zin hebben om mee te doen.
Na de zomervakantie zal de eerste serie repetities van start gaan.
Op dit moment is dag, tijd en locatie en nog niet vastgesteld, maar deze informatie zal spoedig volgen.

Als u of jij zin hebt om ook mee te doen, neem gerust contact op met Nicol de Waal.