Bij een succesvolle wandelgroep hoort ook een passende naam.
Toch leuk om te melden dat we voortaan de 'Scheldestappers' heten.

'Hulst voor Elkaar' zal onze activiteiten ook vermelden op flyers en website, want iedereen is welkom.