Archief geschiedenis

Ossenisse kent een rijke geschiedenis aan activiteiten, verenigigingen, ontwikkelingen en gebeurtenissen. In sommige gevallen zijn ze gestopt of niet meer aktueel. Onder deze knop zijn deze berichten gearchiveerd, zodat ze niet verloren gaan.

 

Subcategorieën

Raamposter Hekdijkwerken NeeZoals u allen weet is er van maart tot oktober 2009 gewerkt aan versterking van de zeewering bij de dijken van Ossenise. Tijdens de informatieavond in januari en tijdens de jaarvergadering in 2009 maart werd door het projectbureau Zeeweringen verteld dat deze zomer het gebied voor een groot deel afgesloten zou zijn maar dat volgend jaar het gebied weer toegankelijk zou zijn. Wie schetst onze verbazing en afgrijzen toen wij naarmate de werken ten einde liepen, steeds meer hekwerken zagen verschijnen, zelfs met prikkeldraad en scherpe punten op de hekken. In een artikel in de Bndestem en de PZC werd bevestigd dat dit niet meer ging om een tijdelijke maatregel (zie verder brief dorpsraad 3 nov.). Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij op deze site de ons bekende informatie geplaatst.

De werkgroep wijst fietser maar ook bestuurders van voertuigen op elkaars aanwezigheid op de weg. Ben zichtbaar, houd rekening met elkaar!

Nog steeds maken veel schoolgaande kinderen maar ook toeristen gebruik van een onveilige fietsroute van Ossenisse naar Kloosterzande.

Groepsfoto Koningsdag 2014

Het Feest- en Activiteiten Comité is ooit opgericht om op het dorp Ossenisse, het woord zegt het al, feesten en activiteiten te organiseren. In het verleden werden er gezamenlijke barbecues georganiseerd, maar ook werd er per bus naar een pretpark gegaan. Omdat al deze activiteiten voor de mensen zelf steeds bereikbaarder werden nam de animo hiervoor af en werd het aantal activiteiten minder.
Vaste activiteiten die door de jaren heen steeds terugkwamen waren het Sinterklaasfeest en Koninginnedag.
De activiteiten die de laatste jaren worden georganiseerd zijn divers, maar Koninginnedag en het feest van de Sint wordt steevast gevierd. Sinds 3 jaar wordt er ook, in het eerste weekend van de zomervakantie, een tentenkamp georganiseerd voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.

 

snisse dorpsfeest logoIn 2007 was er voor de eerste keer het Snisse dorpsfeest. Sindsdien is er ieder jaar een vervolg geweest. We hebben gekozen om dit feest tijdens de kermisdagen te laten plaats vinden. De activiteiten die al jaren met de kermisdagen plaats vonden werden aangevuld met allerlei andere activiteiten. Intussen staan barbecue, volleybaltoernooi vast op het programma. Ieder jaar omlijsten verschillende muziekkanten het programma. Ook voor de kinderen is er steeds een programma en ieder jaar een echte draaimolen en een springkussen.

 

Helaas is per 2022 deze oude dorpsvereniging opgehouden te bestaan wegens gebrek aan leden.

In het Verenigingsgebouw “Hof ter Nesse” te Ossenisse  wordt maandelijks een schieting op de liggende wip georganiseerd.
Voor data kunt u in de agenda kijken, in de Snisser Courant of de dagbladen.
Dit gebeurt met een handboog en een pijl.
De handboog raakte bekend omwille van zijn doeltreffendheid, gedemonstreerd door de kunde van Engelse longbowschutters tijdens de Oorlogsvoering in de 14e eeuw.
Het belang van de boog als wapen nam af met de komst van het vuurwapen.
Sindsdien ontwikkelde het boogschieten zich als een recreatiesport.