Tot de 19e eeuw schoot men enkel op staande wip.
Doordat verstokte schutters bij alle weersomstandigheden hun sport wilden beoefenen, werd de kop van de wip op een horizontaal staketsel geplaatst.
Zo konden ze ook binnenshuis de boog spannen. Het overschakelen van staande wip naar liggende wip zette zich door vanaf de 19de eeuw.
Handboogschieten op de liggende wip is een sport waarbij zowel de lichaamsbeheersing als het geestelijk vermogen op de proef worden gesteld!
De schutterssport ontwikkelt het concentratievermogen in harmonie met de geleerde techniek.
De wip is een (horizontale) metalen constructie met een reeks pinnen waarop de vogels worden vastgezet: één hoge vogel, twee zijvogels en 30 kleine vogels.
Vogels zijn plastieken blokjes met een diameter van 11 à 17 mm, waaraan kleurige pluimen bevestigd zijn.
Voor de wedstrijd wordt aan elke vogel een bepaalde waarde toegekend. Dit gebeurt in “Hof ter Nesse”. 
De schutters nemen om beurt plaats met een pijl op zeventien meter (voor miniemen: twaalf meter) van de wip en mikken vanuit een stabiele houding met hun dominante oog en gebruiken enkel de vingertoppen om de pees van hun boog op te spannen en schieten met stompe pijlen naar de vogels en proberen door het afschieten van vogels, zoveel mogelijk geld binnen te halen.

Wedstrijden en trainingen gaan door in overdekte accommodaties, maar soms ook in de buitenlucht als het weer het toelaat.
De voornaamste recreatiewedstrijd is de beschrijfschieting.
Beschrijven betekent dat de waarde van de geschoten vogel op voorhand wordt bepaald.
Naar gelang de te winnen prijzen spreekt men van een palingschieting, een prijsschieting (enkel voor geldprijzen), een kalkoenschieting, een kipschieting of een tong(vis)schieting.
Ook de tijdsduur wordt op voorhand bepaald (meestal 4 uur) of eerder als de vogels van de wip er allemaal af geschoten zijn.

Bij de beschrijfschieting (Hof ter Nesse) is de inleg per deelnemer  4,00 euro en bij de andere schietingen bedraagt de inleg 5,00 euro per deelnemer.
Voor inlichtingen: Piet Neve, tel: 0114-682250 of Eric de Kort, tel: 0114-316046.
Of de beheerder: Peter Rottier, tel: 0114-682869.