Dat Ossenisse-Zeedorp een bruisende gemeenschap is bewees de flinke opkomst op de openbare jaarvergadering donderdag 16 april wel weer. De nieuwe voorzitter, Ewout Stolk stelde zich voor, scheidend voorzitter Ineke Elbers en scheidend lid Arnold Mannaert ontvingen naast grote dank een attentie en bloemen. De burgemeester stelde zich even voor aan de dorpsgemeenschap en wethouder J.P. Hageman was aanwezig voor allerlei vragen. Op drie plekken kon iedereen meepraten over de onderwerpen veiligheid, vernieuwing Lageweg en beheer dorpshuis. Alle opmerkingen, suggesties en ideeën worden verwerkt en in nieuwe werkgroepen zal hiermee aan de slag worden gegaan. Tot slot gaf de burgemeester traditiegetrouw een rondje. Het was weer goed om elkaar te ontmoeten en samen na te denken over bouwen aan een fijne gemeenschap.

mannaert 2023 elbers stolk 2023

beheerconcept 2023 discussie 2023