Mooi nieuws wat betreft de staalslakken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten geen staalslakken toe te staan voor het project geulwandverdediging Ossenisse II. Een groot gedeelte van het projectgebied is eigendom is van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en zij willen geen gebruik van staalslakken. Dit heeft de doorslag gegeven om voor dit project het gebruik van staalslakken uit te sluiten in de aanbesteding. Er zal breuksteen worden gebruikt. Zo kan er ook sneller met het herstel van de geulwand worden gestart. Een vertraging is in dit project niet acceptabel vanwege risico's voor de stabiliteit van de vaargeulwand en de doorvaarbaarheid van de Westerschelde.
 
Dit besluit is enkel van toepassing op het project Ossenisse. Om staalslakken in andere of toekomstige projecten uit te sluiten zal de wetgeving eerst moeten worden aangepast.
 
Maar goed, het is mooi nieuws dat er in ieder geval geen staalslakken meer worden gebruikt voor deze geulwand versteviging en dat het herstel nu snel kan starten. Wat de toekomst brengt zien we dan wel en zo nodig ondernemen we als Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp dan weer actie.