Versterk de Scheldekust

Eind 2017 zijn Gemeente Hulst en Grenspark Groot Saeftinghe samen met bewoners en belanghebbenden begonnen met het vormgeven van het project “Versterk de Scheldekust’. Hieronder wordt informatie gegeven over de ontwikkelingen van het project in de omgeving van Ossenisse-Zeedorp.

 

Ossenisse Zeedorp schets 2021

Met het project ‘Versterk de Scheldekust’ willen gemeente Hulst en Grenspark Groot Saeftinghe, samen met de bewoners van de streek, de Westerscheldekust verder ontwikkelen. In maart en april 2021 staan daar online bijeenkomsten voor gepland.

Bedoeling is om van de kustlijn een aaneenschakeling van interessante plekken te maken met de verschillende dorpen als ‘ankerplaatsen’. Een route die beleefd kan worden door inwoners, recreanten en toeristen, die een economische en toeristische impuls geeft aan de regio maar ook de leefbaarheid ten goede moet komen.

Nu willen we volgende stap zetten: het verder verfijnen, versterken en uitbouwen van de plannen. Hiervoor organiseren we in maart en april online, interactieve bijeenkomsten per dorp. We willen met de streekholders opnieuw in gesprek om de schetsen nog eens te bekijken en te verfijnen.

Wij nodigen u graag uit om mee te doen. Ook als u eerder niet heeft meegedacht, bent u meer dan welkom om alsnog aan te haken tijdens deze verfijningssessies. U bent van harte welkom!

Datum voor Ossenisse: Woensdag 24 maart om 19:00 uur - Ossenisse/Zeedorp
Meld u aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef hierbij aan voor welk(e) dorp(en) u zich inschrijft. Verdere informatie volgt dan later via het e-mailadres waarmee u uw aanmelding verstuurt.

Voor het hele artikel, klik op de link hieronder.

https://www.grenspark-groot-saeftinghe.eu/projecten+en+initiatieven/1763391.aspx?t=Project-versterk-de-Scheldekust&fbclid=IwAR3jUYniwbqRI_qQAjZS_KBP81_L1LgBoGxEIswMxUKNGHzPgwZURUttm8M

Het zaaltje bij ’t Schallemaaj liep woensdag 29 januari tegen zevenen weer snel vol met bewoners van Ossenisse en vooral Zeedorp, voor de nieuwe presentatie van de dijkovergang bij Zeedorp in het kader van Versterk de Scheldekust.

Eerder, in oktober 2019, hadden bewoners en architect Ro Koster samen een ontwerpschets hiervoor gemaakt. Geen groot, hoog oprijzend, drie verdiepingen hoog tellend paviljoen, een ontwerp dat eerder door de bewoners massaal was afgewezen, maar een royale trap die aan de zoute kant overgaat in een steiger die uitloopt tot boven het Scheldewater. Mét zitplaatsen.

Ro had goed geluisterd naar de ideeën en wensen van de bewoners en we waren benieuwd of hij dit goed had ‘vertaald’ in zijn nieuwe ontwerp. Ja dus. Een ontwerp met allure, maar niet grotesk. Passend bij de omgeving en de bevolking van ons Scheldedorp. Een applaus ging dan ook op.

Materialen die gebruikt zullen worden bij de aanleg van deze overgang en steiger, komen uit de Hedwigepolder. Klei voor de te bakken stenen en hout van de populieren die er gekapt zijn. Dit hout wordt middels een nieuw ontwikkeld procedé geschikt gemaakt voor gebruik in, rond en boven het Westerscheldewater. 

Of en wanneer e.e.a. door kan gaan is nog ongewis. De haalbaarheid van het project en de financieringsmogelijkheden worden momenteel verder onderzocht.
Wie in een werkgroep mee wil doen en denken hierover kan zich hier aanmelden.

OSSENISSE binnendijks2020 mini OSSENISSE buitendijks2020 mini

 

Tijdens de recente bijeenkomst “Versterk de Westerscheldekust” in ’t Schallemaaj op maandag 28 oktober jl. is geopperd een gezamenlijk bezoek te brengen aan de infokeet van het Grenspark Saeftinghe aan de Ouden Doeldijk. Gezien de belangstelling voor de ontwikkelingen van het Grenspark en de impact op onze regio werd hierop enthousiast gereageerd. Na overleg met het Grenspark worden we uitgenodigd op zondag 1 december omstreeks 12:00 uur in de infokeet voor ontvangst en presentatie, waarna een wandeling wordt gemaakt onder begeleiding van gidsen door de Hedwige/Prosperpolder, waarbij vragen gesteld kunnen worden en uitleg wordt gegeven. De wandeling wordt afgesloten met een bezoek aan de radartoren en Ouden Doel, waaronder een bezoek aan PolderMAS, een prachtige gelegenheid om kennis te maken met Ouden Doel.

Voor degenen die de wandeling niet willen/kunnen volbrengen wordt het bezoek aan Ouden Doel en PolderMAS ter plekke in de infokeet met auto geregeld. Van PolderMAS gaan we omstreeks 15:00 uur terug naar de infokeet voor de afsluiting met koffie/thee met iets lekkers.

We vertrekken om 11:30 uur op eigen gelegenheid samen vanaf ’t Schallemaaj en denken vanaf de infokeet omstreeks 16.30 uur terug te keren. De gidsen en koffie/thee worden gesponsord door het Grenspark, het lekkers door Boerderij Ondersteboven. Voor de lunch gaan we ervan uit dat iedereen zelf wat meeneemt, zodat de middag volledig gratis kan worden bijgewoond. Een consumptie bij PolderMAS is voor eigen rekening door middel van een passende donatie ter plekke. 

Voor het inplannen van de gidsen en het lekkers is inschrijven via email wenselijk tot uiterlijk vrijdag 22 november aanstaande bij Arnold Mannaert (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), gastheer van het Grenspark Saeftinghe.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er wellicht een bus geregeld die ons uit en thuis brengt. Mogelijk worden ook andere dorpen betrokken in deze excursie.

Kijk voor meer informatie op: http://grensparkchallenge.eu/

logo gemeente hulst

Hierbij uitnodiging voor bewoners Ossenisse-Zeedorp en andere belanghebbenden, ontvangen van de gemeente Hulst.

Beste bewoners en belanghebbenden,

28 oktober j.l. waren velen van u aanwezig tijdens een extra  (meedenk)sessie voor het project Versterk de Scheldekust. Omdat het eerste ontwerp niet helemaal de juiste vertaling bleek van de wensen uit het dorp, hebben we deze avond samen met u geschetst aan een nieuw ontwerp voor Ossenisse/Zeedorp.

De architect heeft jullie input verwerkt en graag  leggen we dit nieuwe ontwerp aan u voor. 

We nodigen u hiervoor uit op woensdag 29 januari om 19.00 uur, wederom in ’t Schallemaaj, Kipstraat 6 in Ossenisse.

We hopen van harte op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Versterk de Scheldekust

 

Maandag 28 oktober kwamen ruim dertig dorpelingen en betrokkenen naar café-restaurant 't Schallemaaj op uitnodiging van gemeente Hulst en team Project Versterk de Westerscheldekust. Door het ontwerp met dak, wat in de vorige vergadering op zoveel weerstand stuitte, werd een groot rood kruis gezet. Deze avond was een nieuwe kans om vanuit voorgaande succesvolle sessies tot een nieuw plan te komen dat zou passen bij dit dorp en haar bewoners.

Vooraf zette een medewerker van Grenspark Groot Saeftinghe in sneltreinvaart uiteen welke kansen voor ontwikkeling dit project biedt door samenwerking tussen landbouw, natuur en havengebied. Meer informatie is te vinden op http://grensparkchallenge.eu/. Direct werdt er een mogelijkheid gezien om met bewoners van Ossenisse en Zeedorp dit bezoekerscentrum en park te bezoeken. Daar horen we hopelijk meer van.

Langs de hele kustlijn wordt geprobeerd om eenheid te brengen door dezelfde materialen, maatvoering en constructiemethodes toe te passen. Zo is men bezig te onderzoeken of de klei uit de Hedwigepolder is te gebruiken om straatstenen van te bakken en de populieren die gekapt zijn als constructiehout. Een Belgisch bedrijf is bezig om dit hout proberen te verduurzamen, zodat ook bij contact met zout water dit populierenhout niet rot.

Ossenisse-Zeedorp ligt aan het uiteinde van de kustlijn die hoort bij gemeente Hulst, maar ook aan het begin en liggen er voor ons kansen om onze prachtige kustlijn op te waarderen. Zeker met het uitdijende havengebied van Antwerpen is waardevermeerdering van onze kust noodzaak met het oog op de toekomst. Met deze positieve insteek ging landschapsarchitect Ro in gesprek met aanwezigen om allerlei wensen, opmerkingen en ideeën direct te verwerken in een concepttekening. Met een historische foto van de bietenoogst bij de dijkovergang van Zeedorp, kwam er een flow op gang om een link te leggen tussen verleden en toekomst. Een mogelijk dak werd met algemene stemmen afgewezen. Er ontstonden een mooie brede dijkovergang, een even brede steiger doorlopend het water in, waar men ook  in rolstoel kan genieten van de Westerschelde. Op de Kanaaldijk een iets verhoogd 'entree' van gebakken klinkers met bankjes om de snelheid van verkeer te remmen. En ook de 'dorps-vergezichten' zoals Schulpenhoek en andere worden zo mogelijk meegenomen om langs de hele kust eenheid te verkrijgen. De avond werd met een positieve verwachting afgesloten.

Hieronder een weergave van de verschillende schetsen van deze avond.

 IMG 1969
Dijk aanzicht vanuit de Lageweg.IMG 1966
Zij-aanzicht buitendijks

IMG 1967

3D-schets binnendijks

IMG 1968

Bovenaanzicht

Beste bewoners en belanghebbenden,logo gemeente hulst

Zoals u weet zijn de Gemeente Hulst en Grenspark Groot Saeftinghe samen met bewoners en belanghebbenden van de westerscheldekust eind 2017 begonnen met het vormgeven van het project “Versterk de Scheldekust’. Door uw input is het een ambitieus project geworden dat een economische, toeristische en leefbaarheidsimpuls betekent voor de streek. Samen met u zijn de onderwerpen gekozen en actiepunten geformuleerd. Een traject dat tijd kost, maar deze tijdsinvestering meer dan waard is. Ter informatie treft u in de bijlagen de plannen aan voor Ossenisse / Zeedorp die tijdens de verschillende bijeenkomsten zijn geschetst.

Uit de grote verzameling ideeën en wensen is er samen met bewoners en belanghebbenden gekozen voor de volgende prioriteiten: fietspad, strandjes, ommetjes, verkeersveiligheid, dorpsentrees en het maken van overgangen tussen zout & zoet. De actiepunten die hieruit voortkomen willen we samen met u de komende jaren aanpakken. Ro&Ad architecten zijn aan de slag gegaan met een doorvertaling van de laatstgenoemde prioriteit -zout&zoet overgangen- naar bijzondere kustversterkende ontwerpen voor de scheldekustdorpen.  

In mei van dit jaar hebben we een toelichting gegeven op het ontwerp voor Ossenisse / Zeedorp. Tijdens deze terugkoppelbijeenkomst is gebleken dat voor een groot aantal aanwezigen de plannen nieuw waren en dat er twijfel ontstond of de ontwerpen voor Ossenisse/Zeedorp wel een juiste vertaling zijn van hetgeen is ingebracht tijdens de schetssessies.

Een juiste vertaling van de wensen en ideeën uit de streek is voor ons een eerste voorwaarde om het project te laten slagen. Het is echter niet de bedoeling om de gebiedsconsultatie van de laatste jaren opnieuw te doorlopen. Dit zou geen recht doen aan de tijd en energie van de mensen die tijdens alle schetssessies aanwezig waren. Wel willen we graag samen met u tot een breed gedragen plan komen waar Ossenisse en Zeedorp zich in herkennen, voor nu en de toekomst.

Om dit te bereiken nodigen wij u daarom uit om op maandag 28 oktober 2019 aan te sluiten bij de 5e (meedenk)sessie ‘Versterk de Scheldekust - Ossenisse/Zeedorp’ om 19.00 uur in ’t Schallemaaj, Kipstraat 6 in Ossenisse.

We hopen van harte op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Versterk de Scheldekust

 

Ontwerp schetsen

In de vorige schetssessies zijn de onderstaande schetsen ontstaan.

westerscheldekust binneland

westerscheldekust kust

westerscheldekust verbinding