Werkgroep Dorpshart

De werkgroep Dorpshart is een organisatie overstijgende groep die is opgericht om het terrein rondom het dorpshuis van Ossenisse een nieuw gezicht te geven. De groep wordt geleid door mensen uit de besturen van Hof ter Nesse en de Dorpsraad.

Met verschillende samenstellingen in leden (en een kleine vaste kern) probeert de groep het proces steeds weer een stadium verder te krijgen met behulp van de deskundigheid van de diverse dorpsgenoten en externe partners.

Na de realisatie van een mooi park, een parkeerplaats, een prachtig plein en nog meer, zijn er nog diverse ideeën die in de toekomst kunnen worden uitgewerkt.
De werkgroep coördineert ook 'Groene Vingers', een groep vrijwilligers die om de woensdag het park onkruidvrij houdt.

Naast het Dorpshart, is er ook zorg voor de zogenoemde 'Dorps-ver-gezichten'. Dat zijn de prachtige uitkijkpunten op en langs onze geliefde dijken. Deze worden onderhouden door vrijwilligers.

Na een zachte winter als deze is het nodig om al op tijd te beginnen met het onderhoud van ons mooie parkje in het Dorpshart. We starten op de zaterdag voor carnaval, zodat het netjes is voor het feest losbarst. En in maart doen we mee met het landelijke NL Doet, waarvoor we weer een aantal klussen op het programma hebben staan. Eind maart gaan we weer op de tweewekelijkse woensdagavond verder met ons onderhoud van 19 tot 20:00 uur. Wat we altijd afsluiten met een gezellig koffie momentje met iets lekkers erbij.
Hieronder de flyer met data en tijden. Ze zijn altijd terug te vinden op de agenda, facebook en het prikbord aan dorpshuis Hof ter Nesse.

groenevingers2020

De speeltuin bij Hof ter Nesse is een leuke, centraal gelegen plek voor peuters, kleuters en schoolkinderen om lekker te hollen, te klimmen, te schommelen enz. Eind 2019 keurde de gemeente Hulst de bestaande klimtoren met glijbaan af en stelde gelukkig meteen budget beschikbaar voor een nieuwe. De klimtoren is immers erg populair bij de jonge gebruikers van Ossenisse-Zeedorp.

De werkgroep Dorpshart ging meteen aan de slag om de juiste vervanger te vinden. Er zijn daartoe diverse aanbieders van professionele speeltoestellen benaderd. Bij de uiteindelijk gemaakte keuze is gelet op degelijkheid van het toekomstige speeltoestel en is er gekeken of het aanvullend zou zijn op de reeds aanwezige speeltoestellen, of het geschikt is voor diverse leeftijdsgroepen én of het binnen budget past.

In maart wordt het nieuwe toestel geplaatst, het oude speeltoestel is inmiddels verwijderd.
De werkgroep is nog in onderhandeling met de gemeente om aanvullend een duikelrek met verschillende hoogtes te plaatsen. Dat is een vaak geuitte wens van jeugdige duikelaars.

We hopen op veel speelplezier.

<LdB>

boomhut yalp 
foto by Yalp

Na de presentatie van het ontwerp van de Gemeente Hulst om met een verkeersdruppel en een voorrangswijziging de kruising veiliger proberen te maken zijn er diverse reacties bij de Dorpsraad binnen gekomen. Deze liggen bij de gemeente ter overweging. Tevens maakte de gemeente bekend dat er een aantal bezwaren bij hen zijn ingediend. Deze zullen uiteraard met zorg worden behandeld. Zodra er meer informatie is zullen we u als inwoner informeren. Houd u hiervoor ook de websitepagina van de dorpsraad in de gaten.

Aanstaande zaterdag (12 oktober) KLUS ochtend in het Dorpshart. We maken het parkje winterklaar. Bospaden opensnoeien, onkruid verwijderen, molgoten schoonmaken, enz. Vanaf 10 uur starten we bij Hof ter Nesse. We verwachten voor de middag klaar te zijn. Fijn als je even een poosje kunt helpen.onderhouddorpshart small