Decennia lang sierden drie prachtige monumentale kastanjebomen de voorkant van het kerkhof. Helaas was één van de bomen dermate verzwakt dat hij in 2021 moest worden omgezaagd. De stobbe liet helaas een gapend gat achter op de hoek van het kerkhof aan de Dorpsstraat. Deze stobbe graaf je niet maar even uit, dus om deze hoek aan te pakken is een heel nieuw plan nodig en natuurlijk financieën. De werkgroep Dorpsvergezichten onder leiding van Arnold Mannaert heeft zich ingespannen om dit project in gang te zetten onder verantwoordelijkheid en met support van de Dorpsraad en de daaronder vallende Stichting Dorpsbelangen.

Het plan is om hier een aantrekkelijke ontmoetingsplek van te maken, mooi omkleed met groene hagen, nieuwe bomen en zitgelegenheid, met zicht op het schoolpaadje. Deze ontmoetingsplek sluit mooi aan op de wandelroutes die over het Schoolpaadje lopen en nodigt hopelijk uit tot een gezellig praatje en rustmoment.

Om deze, nu lege hoek, opnieuw in te richten is overleg geweest met de betrokkenen; de werkgroep die het kerkhof onderhoud, de verantwoordelijken uit het kerkbestuur van H. Maria Sterre der Zee en is een ontwerp en begroting gemaakt. We ramen deze klus op zo'n €3000,- euro.
kerkhof oud    Ontwerp pleintje kerkhof

De RegioBank te Kloosterzande zet zich ook in om dit project te realiseren. Via het platform 'Samen voor de buurt' (een initiatief van de Regiobank) is een crowdfundingproject geplaatst waar donaties voor dit project kunnen worden gedaan. De campagne loopt van 13 december tot en met 24 januari. Vanaf 13 december zal de campagne zichtbaar zijn op de website www.samenvoordebuurt.nl en kunt u uw bijdrage voor dit mooie project storten.
Of link eenvoudig door via deze QR code. QR Codepng

Meer informatie over het verloop van dit project zullen spoedig volgen. We hopen dat dit nieuwe initiatief een warm onthaal krijgt in en rond Ossenisse-Zeedorp.