Werkgroep Groei Activiteiten

De werkgroep Groei Activiteiten is ontstaan naar aanleiding van een brainstorm sessie tijdens de jaarvergadering van maart 2018.
Een grote groep inwoners kwamen met een flink aantal nieuwe ideeën voor het Dorp en het Dorpshuis.
Om al deze mogelijke nieuwe activiteiten in goede banen te leiden is de werkgroep Groei Activiteiten opgericht.
Zij functioneert in overleg met de Dorpsraad en heeft een coördinerende rol in verschillende nieuwe activiteiten die Ossenisse rijk is.

De leden van deze groep zijn Ineke Elbers, Liesbeth de Bruijn, Ina den Hamer, Marianne van den Brand, Nicol de Waal, Ellie Suijker en Arga Moree.

Een terug-en vooruitblik. We doen het samen.

Het is voor te stellen dat u niet weet wat de regelmatig te lezen en te horen woorden ‘Groeiactiviteiten Ossenisse-Zeedorp’ betekenen. U woont hier misschien nog niet zo lang of een en ander is wat op de achtergrond verdwenen. Daarom hier wat meer uitleg vanuit de werkgroep.

In het prille voorjaar van 2018 werd na een succesvolle actie en campagne ons eigen Ossenisse-Zeedorp verkozen tot ‘Kern met pit Zeeland’. Het winnen van die prijs was een enorme opsteker voor ons kleine dorp. Dit heuglijke feit werd samen met zo’n 75 dorpsbewoners op 29 maart 2018 gevierd met een lekkere en gezellige pizzaparty in Hof ter Nesse. Diezelfde avond werd de aanwezigen gevraagd wat zij nog missen in het dorp; ‘wat hebben we nodig om een sociaal, leefbaar en gezellig dorp te worden en/of te blijven’?

Meer dan honderd opmerkingen werden verzameld op kleine plakbriefjes. Variërend van een duikelrek voor de jeugd tot vis club, ‘iets’ tegen eenzaamheid, wandelclub, danscursus, samen koken, wifi in het Dorpshart en nog veel meer. De volgende vraag was wie zich in wilde zetten om een en ander te realiseren. Nou, dat waren zeven mensen. Zeven vrouwen om precies te zijn, te weten Ineke Elbers, Marianne van den Brand, Arga Moree, Nicol de Waal, Ina den Hamer, Ellie Suijker en Liesbeth de Bruijn.start werkgroep groeiactiviteiten small

De week na de pizzaparty kwamen deze zeven vrouwen tezamen om al die briefjes met wensen te bekijken en te rubriceren. Dat werden negen rubrieken met daarin alle wensen en toen is de naam ‘Groeiactiviteiten’ geboren. Het was immers duidelijk dat we niet alles zouden kunnen verwezenlijken, de activiteiten zouden moeten groeien: Groeiactiviteiten dus.

In het kader van het Lief&Leed straatje van Hulst voor Elkaar, zijn er twee kerstbomen geschonken om Kerst 2021 in ons dorp een extra dimensie te geven.

Er staat er één, speciaal voor de kinderen, bij het speelveld achter Hof ter Nesse en één bij de trap dijkopgang in Zeedorp. Inwoners worden hierbij uitgenodigd deze bomen verder te versieren. Wellicht leuk om met uw kinderen, kleinkinderen, buurkinderen e.a. ze verder aan te kleden. Een wens, een tekening, een knutselwerkje. Zet uw fantasie maar aan het werk.

Ieder die eraan meegewerkt heeft deze bomen te schenken, te plaatsen en alvast te versieren wordt hartelijk bedankt.

Ook ontvangen we van Hulst voor Elkaar een bijdrage om ‘muziek in de buurt’ te organiseren, zodat we bij de Lichtjestocht van 28 december as. onderweg een muzikale verrassing voor u hebben.

Een ieder die nog glazen potten heeft, geschikt om waxine lichtjes in te zetten willen we vragen deze voor 28 december af te leveren bij Ina den Hamer in de Weststraat of Arga Moree in de Dorpsstraat. Ook buitenlampjes zijn van harte welkom.

De leden van de werkgroep Groeiactiviteiten wensen u fijne en genoeglijke Kerstdagen en hopelijk wandelt u op 28 december ’s avonds tussen half zeven en negen uur de Lichtjestocht.

kerstboom ossenisse 21
  

Hulst voor Elkaar, de welzijnsorganisatie van de gemeente Hulst, is gestart met de actie ‘Lief & Leed straatje’. Voor deze actie zochten ze zg. ‘gangmakers’, mensen aan wie bewoners van wijken en dorpen kunnen doorgeven of er lief en/of leed in de buurt is. Deze gangmakers bezorgen na melding dan een kleine attentie, waardoor de straat of het dorp net een klein stukje blijer wordt.

Voor Ossenisse en Zeedorp hebben zich reeds twee gangmakers aangemeld.

Je kunt Lief & Leed in Ossenisse melden bij Ellie Suijker in de Kipstraat 1 en in Zeedorp e.o. bij Liesbeth de Bruijn, Zeedorp 39.

https://www.hulstvoorelkaar.nl/activiteiten/in-de-buurt/liefenleedstraatje

liefenleed