werken snis zeedorp smallDe werkgroep Lageweg is de afgelopen periode aan tafel gegaan met gemeente Hulst om een meer compleet renovatieplan van de Lageweg te bepleiten. De riolering is aan vervanging toe en omdat dan de hele straat open gaat is dat ook hét moment om de Lageweg op diverse punten te verbeteren en vernieuwen. Mede dankzij deze inspraak is gemeente Hulst bereid om behalve verbetering van de Lageweg te Ossenisse, ook Zeedorp mee te nemen en daarnaast nog een aantal andere plekken langs de hoofdweg door ons dorp.

Vanaf januari 2025 begint DNWG met het vervangen van kabels en leidingen. Vermoedelijk zal medio juni een start gemaakt worden om de oude riolering te vervangen door nieuwe. Daarnaast zal de straat opnieuw worden ingericht met nieuwe materialen. Deze werkzaamheden zullen bij elkaar ongeveer een jaar in beslag nemen.

Om u als bewoner te informeren organiseert gemeente Hulst een informatieavond in Hof ter Nesse op donderdag 7 maart van 18.30 tot 20.30 uur. U bent van harte welkom om die avond op uw moment binnen te lopen.

De werkgroep Lageweg ondersteund de uitnodiging van de gemeente om hierin mee te denken en praten.
Namens de Dorpsraad.