Dorpsraad

Logo Dorpsraad Ossenisse ZeedorpFijn dat u ons deel van de site wilt bezoeken. Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp behartigt de belangen van de inwoners van Ossenisse en Zeedorp.

Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp wil als dorpsraad een zo optimaal mogelijke wisselwerking bewerkstelligen tussen bewoners, gemeente en de overige instanties om bij te dragen aan het in stand houden en onderhouden van de leefbaarheid en de DNA van ons dorp.

Taken van de dorpsraad zijn onder meer het adviseren van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Hulst over zaken als ruimtelijke ordening, huisvesting, milieu, sport, cultuur, verkeer, vervoer, onderwijs e.d. Daarnaast moedigt de Dorpsraad activiteiten aan om het dorp leefbaar, gezellig en mooi te houden.

Voor wie zijn wij er? Voor iedereen die in onze gemeente woont of recreëert en graag wil dat we bepaalde zaken aanpakken of verbeteren. De vergaderingen van de Dorpsraad zijn openbaar en wij nodigen u van harte uit mee te praten en te denken over ons dorp.

Hebt u nog tips of ideeën, laat het ons weten. Veel leesplezier, bij het bezoeken van onze site.

U kunt de dorpsraad bereiken via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hierbij nodigen u van harte uit om mee te doen met onze jaarlijkse vergadering, waarbij het College van B&W weer aanwezig zal zijn.

Op dinsdag 17 maart: 19.00 uur in Hof ter Nesse, Kipstraat 12 Ossenisse.

Thema: 'Wat kunnen we concreet doen om energiezuiniger te wonen?'

Op 1 januari 2021 treedt het akkoord van Parijs in werking. Provincies en gemeentes hebben ingestemd met het Landelijk Klimaatakkoord. Gemeentes hebben aangegeven dat de afspraken haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moeten zijn. Er wordt hard nagedacht over hoe die doelstellingen te bereiken. Daarover is nog veel onduidelijk. Toch willen we het deze bijeenkomst met u hebben over wat wij zelf al kunnen doen. Als het niet voor het milieu is dan toch voor onze eigen portemonnee: energie zal hoe dan ook duurder worden. Wij willen u concrete handvatten bieden: soms gaat het maar om simpele dingen, waardoor u uw energie verbruik omlaag kunt brengen. Ook willen wij  u informeren over wat er is en gaat komen.

De beleidsmedewerker duurzaamheid, Stefan Fassaert heeft ons geholpen bij het vormgeven van deze avond.

Het belooft een boeiende informatieve avond te worden!

Agenda

19u00 Opening

19u05 Dorpszaken

19u15 Rondvraag

Thema energiezuinig  wonen

19u30  Inleiding (Stefan Fassaert)

19u40 Bij vier stands vindt u meer informatie over:

  • · Subsidiemogelijkheden nu en straks
  • · Warmtescan en isolatie
  • · Instelling verwarming
  • · Verlichting

20u30 Pauze

21u00 Na de pauze gaan we in groepjes uiteen en delen onze ervaringen, vragen en nieuwe ideeën

21u20 Terugkoppeling van de groepen en daarna vatten we de avond samen

21u30 Afsluiting

 

nieuwjaarsreceptie 2020 banner

Beste mensen,
        

Het jaar 2020 willen wij graag inluiden met een borrel!

Alle inwoners en leden van verenigingen in Ossenisse en Zeedorp  zijn welkom op zaterdag 11 januari 2020 van 15:00 tot 18:00 uur in Hof Ter Nesse. Een welkomstdrankje staat voor u klaar. Onze eigen Dorpskeuken verzorgt er heerlijke hapjes bij. Wij hopen er volgens Snisser traditie weer een gezellige middag van te maken.

Hartelijke groet,    
Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp
en Dorpshuis Hof ter Nesse

We maken graag alvast bekend dat de Dorpsraad op 11 januari 2020 de nieuwjaarsreceptie organiseert.
Zoals elk jaar in ons dorpshuis Hof ter Nesse, van 15:00 tot 18:00u.
De Dorpskeuken heeft beloofd heerlijke hapjes te serveren.
U bent van harte welkom.

PERSBERICHT  Nr. 242 gemeentehulst
Datum : 16 december 2019
Van : Micaëla Boone, gemeentevoorlichter/communicatieadviseur
Tel. 0114-389136 06-51427331 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Portefeuillehouder: Wethouder Gino Depauw

ONDERWERP : HULSTER ENQUÊTE DUURZAAMHEID

De gemeente Hulst werkt aan het opstellen van een duurzaamheidsbeleid. Daarin moet onder
andere naar voren komen wat als doelen worden gesteld, welke onderwerpen er belangrijk
worden gevonden en hoe hoog we de lat willen leggen. Bij het bepalen van het beleid vindt het
gemeentebestuur het belangrijk te weten hoe de inwoners en ondernemers tegen deze
vraagstukken aan kijken en wat hun mening is over de diverse aspecten van duurzaamheid.
Daarom is een enquête opgesteld. Inwoners en ondernemers kunnen deze tot uiterlijk 23 januari
2020 invullen en op die manier hun mening en zienswijze laten weten.

De link kan worden ingevuld via deze link:
https://nl.surveymonkey.com/r/duurzaamheidsbeleidhulst

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in deze 21e eeuw. Het is ook een breed begrip. Het
komt er – in het kort – op neer dat in een duurzame wereld mens, milieu en economie met elkaar
in evenwicht zijn; zodat we de aarde niet uitputten en een prettige leefomgeving behouden.

Vervolgstap
Het opstellen van een duurzaamheidsbeleid is een eerste stap. Op een later moment wordt
bekeken welke acties nodig zijn. Inwoners en ondernemers die mee willen werken aan het
vervolgtraject, kunnen aan het einde van de enquête hun naam en mailadres invullen. Zij
worden dan uitgenodigd voor de meedenkavond in 2020.