Historie

Ossenisse is een oude parochie (al rond 1200 genoemd). Niet het huidige dorp in de Nijspolder (Sint-Denijspolder), maar één dat meer naar het westen toe lag. De resten van de oude parochie rusten nu onder het slik van de Westerschelde. Nadat in 1401 de Nijspolder was bedijkt, kon zich daar rond een nieuwe kerk een dorpje ontwikkelen. Ook dat is nog een paar keer overstroomd. Pas na de herdijking van 1610 was het dorp min of meer veilig (uitgezonderd in 1953).

Indertijd waren er allerlei basisvoorzieningen als kerk, school, bakker, slager, kleermaker en cafés. Maar in de periode tussen de jaren 1950 en 1980/90 zijn die nagenoeg allemaal verdwenen. De school moest sluiten, de parochie fuseerde met de parochie van Groenendijk / Kloosterzande en de kerk werd gesloten. De inwoners waren vroeger voornamelijk werkzaam in de landbouw of op het water en dan vooral als vletschipper. Die voeren (schor-) grond en zand aan voor dijksbouw en -herstel.

Vanaf 1814 tot 1936 was Ossenisse een zelfstandige gemeente, daarna werd het samengevoegd bij de gemeente Vogelwaarde.

* Bron Historie: Gemeente Hulst